2023 Trái Đất là một nam châm khổng lồ vì

18.8. Trái Đất là một nam châm khổng lồ vì

A. Trái Đất hút mọi vật về phía nó.

B. kim của la bàn đặt trên mặt đất luôn chỉ theo hướng Bắc – Nam.

C. Trái Đất có Bắc cực và Nam cực.

D. ở Trái Đất có nhiều quặng sắt.

  • B. kim của la bàn đặt trên mặt đất luôn chỉ theo hướng Bắc – Nam.

=> Trái Đất là một nam châm khổng lồ vì kim của la bàn đặt trên mặt đất luôn chỉ theo hướng Bắc – Nam.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp (theo mẫu) | VBT toán 3 kết nối tri thức

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *