2023 Trình bày khái niệm và yêu cầu đối với bài báo cáo kết quả nghiên cứu. | SBT Ngữ Văn 10 chân trời

C. VIẾT

1. Trình bày khái niệm và yêu cầu đối với bài báo cáo kết quả nghiên cứu.

2. Bố cục một bài báo cáo kết quả nghiên cứu gồm những phần nào?

3. Cho đề bài sau:

Đoàn trường tổ chức diễn đàn “Phương pháp học tập hiệu quả” để học sinh tìm hiểu, nghiên cứu và chia sẻ những phương pháp giúp việc học hiệu quả. Bạn hãy thành lập nhóm nghiên cứu và viết bài báo cáo kết quả nghiêm cứu để tham gia diễn đàn. Hãy trình bày ngắn gọn các bước thực hiện bài báo cáo trên dựa vào bảng sau:

Loại phương tiện

Có/không

Ví dụ và phương tiện

Bảng

Số liệu

 

 

Biểu đồ

Số liệu

 

 

Phương tiện khác

 

 

2. Bảng và biểu đồ có tác dụng phối hợp lẫn nhau và hỗ trợ cho lời thuyết minh trong văn bản như thế nào?

Bài Hay  2023 Đánh dấu x vào ô trước ý đúng: | VBT Tiếng Việt 3 Cánh diều tập 1

3. Nhận xét về cách chú thích các bảng, biểu đồ trong văn bản.

Câu 1: HS trình bày dựa vào SGK.

Câu 2: HS trình bày dựa vào SGK.

Câu 3: Các bước thực hiện bài báo cáo:

Bước

Thao tác cần làm

Lưu ý

Bước 1: Chuẩn bị viết

– Chọn đề tài phù hợp với chủ đề Phương pháp học tập hiệu quả để nghiêm cứu

–        Cụ thể hoá đề tài sao cho khả thi, phù hợp với

–       khả năng, điều kiện nghiên cứu của bản thân. 

 — Xác định mục đích viết, đối tượng người đọc.

Trả lời các câu hỏi: Bài báo cáo này được viết với | mục đích gì? Người đọc bài báo cáo này là ai?

–       Bước 1: Chuẩn bị viết

–       Thu thập tư liệu

        Đặt câu hỏi nghiên cứu.

–       Thu thập tư liệu để tìm câu trả lời cho câu hỏi

–       nghiên cứu.

–        Góp của đề tài đang thực hiện.

–       Xử lí tài liệu đã thu thập và xác định điểm đóng |

–       Đề tài phù hợp cần có tính thiết thực, khưoi gợi được ở người đọc mối quan tâm với đề tài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–       Đánh giá mức độ tin cậy của tài liệu bằng cách đạt câu hỏi: Tài liệu công bố khi nào? Ai là tác giả? Đơn vị công bố, xuất bản có đáng tin cậy hay không?

Bước 2: Tìm ý và lập dàn ý

–       Sau khi thực hiện xong đề tài, tiến hành tìm ý để viết bài báo cáo,

–       Cân nhắc trên các phương diện: câu hỏi nghiêm cứu phương pháp, kết quả nghiêm cứu, trích dẫn và cưới chú cần sử dụng; các phương tiện phi ngôn ngữ hỗ trợ

–       Lập dàn ý

–       Sắp xếp các ý đã tìm được vào bố cục của một bài báo cáo kết quả nghiêm cứu như sau

–       Cơ sở lí thuyết

–       Phương pháp nghiêm cứu

–       Kết quả nghiêm cứu

–       Kết quả

–       Bố cục bầi báo cáo cũng có thể được chia thành các đề mục phù hợp với đề tài nghiêm cứu

Bước 3: Viết bài

–       Từ dàn ý đã lập, viết báo cáo hoàn chỉnh

–       Nhan đề cần ngắn gọn, giơi thiệu được nội dung chuính của bài báo cáo. Có chứa từ khoá của đề tài

–       Cần sử dụng ngôn ngữ khách quan, phù hợp với báo cáo khoa học

–       Sử dụng trích dẫn và cước chú đúng quy cách để bổ sung thông tin cho bài báo cáo

Bước 4: Xem lại và chỉnh sửa, rút kinh nghiệm

 

–       Thực hiện dựa vào bằng kiểm kĩ năng viết bài báo cáo kết quả nghiêm cứu trong SGK.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *