2023 Trình bày khái niệm và yêu cầu đối với bài luận về bản thân. | SBT Ngữ Văn 10 chân trời

C. VIẾT

1. Trình bày khái niệm và yêu cầu đối với bài luận về bản thân.

2. Một bài luận về bản thân thường có bố cục như thế nào? 

3. Trình bày ngắn gọn các bước thực hiện bài luận dựa vào bảng

Bước

Thao tác cần làm

Lưu ý

Bước 1: Chuẩn bị viết

 

 

Bước 2: Tìm ý và lập dàn ý

 

 

Bước 3: Viết bài

 

 

Bước 4: Xem lại và chỉnh sửa

 

 

4. Cho đề bài sau

Đề bài: Sắp tới, trường bạn có chương trình giao lưu quốc tế, sẽ tiếp đón một đoàn học sinh từ các nước đến thăm trường. Nhà trường cần tuyển tình nguyện viên để giao lưu với các bạn học sinh quốc tế, hướng dẫn các bạn tham quan trường, cùng tham gia các hoạt động đội nhóm trong buổi giao lưu. Bạn hãy viết một bài luận về bản thân để ứng tuyển vào vị trí tình nguyện viên cho chương trình.

Bài Hay  2023 Điền dấu câu phù hợp với mỗi ô trống | VBT Tiếng Việt 3 Cánh diều tập 2

a. Em hãy lập dàn ý cho đề bài trên.

b. Hãy viết phần mở đầu cho bài luận để giới thiệu bản thân một cách ấn tượng.

 

Câu 1+ 2

VIẾT BÀI LUẬN VỀ BẢN THÂN

Bài luận về bản thân là kiều bài người viết sử dụng lí lẽ và bằng chứng để trình bày những đặc điểm tiêu biểu, nổi bật của mình (tính cách, đam mê, quan điểm sống,…), nhằm giúp người đọc hiểu rõ hơn về mình, đồng tình với hành động, giải pháp của mình.

Yêu cầu đối với kiểu bài:

• Người viết trình bày được đặc điểm tiêu biểu, nổi bật của bản thân.

* Bài viết đưa ra được những bằng chứng để làm rõ cho những đặc điểm của bản thân.

• Các thông tin đưa ra trong bài viết cần xác thực, đáng tin cậy.

• Bài viết có thể triển khai theo bố cục:

Bài Hay  2023 Giải câu 1 bài So sánh hai số thập phân Toán 5 trang 42

Mở bài: giới thiệu đặc điểm tiêu biểu, nổi bật của bản thân.

Thân bài: giới thiệu khái quát thông tin về bản thân; phân tích các đặc điểm tiêu biểu, nổi bật của bản thân; đưa ra những bằng chứng để làm rõ cho những đặc điểm ấy. Các ý được

sắp xếp theo trình tự hợp lí. Kết bài: khẳng định lại các đặc điểm của bản thân; nếu một thông điệp có ý nghĩa.

Câu 3: Trình bày ngắn gọn các bước thực hiện bài luận dựa vào bảng sau

Câu 4:

a. Bạn tiến hành lập dàn ý cho bài luận theo đề bài đã cho. Trước khi lập dàn ý, cần lưu ý đến người đọc, mục đích viết dựa trên dữ kiện về tình huống giao tiếp để cho. Cụ thể:

– Mục đích viết bài luận: ứng tuyển vào vị trí tình nguyện viên cho chương trình giao lưu quốc tế.

Bài Hay  2023 Chuyển câu "Chúng em xin ở lại." thành một câu khiến. | VBT Tiếng Việt 3 Cánh diều tập 2

– Người đọc: ban tổ chức chương trình giao lưu quốc tế.

– Hình dung về vị trí ứng tuyển: Tình nguyện viên cho chương trình giao lưu quốc tế sẽ làm những công việc gì? Cần những phẩm chất, năng lực gì? Bản thân có đủ năng lực, phẩm chất để thực hiện vai trò tình nguyện viên cho chương trình giao lưu quốc tế?

b. Từ dàn ý đã lập ở câu trên, bạn viết phần giới thiệu về bản thân. Gọi ý một số cách giới thiệu ấn tượng mở đầu bằng một câu chuyện có tính biểu tượng mở đầu bằng một danh ngôn, mở đầu bằng một trải nghiệm có ý nghĩa của bản thân, giới thiệu bản thân bằng những từ khoá ấn tượng

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *