2023 Trình bày ngắn gọn các bước thực hiện bài thuyết trình kết quả nghiên cứu dựa vào bảng sau: | SBT Ngữ Văn 10 chân trời

D. NÓI VÀ NGHE

Bài tập

Đề bài: Sau khi gửi bài báo cáo tham dự diễn đàn “Phương pháp học tập hiệu quả”, ban tổ chức đã chọn bài báo cáo của nhóm bạn để thuyết trình trong buổi toạ đàm với sự tham dự của học sinh toàn trường. Bạn và nhóm nghiên cứu hãy chuẩn bị bài thuyết trình kết quả nghiên cứu để tham gia.

1. Trình bày ngắn gọn các bước thực hiện bài thuyết trình kết quả nghiên cứu dựa vào bảng sau:

Bước

Thao tác cần làm

Lưu ý

Bước 1: Chuẩn bị nói

 

 

Bước 2: Trình bày bài nói

 

 

Bước 3: Trao đổi và đánh giá

 

 

Bài Hay  2023 Giải SBT bài 2: Bảo tồn di sản văn hoá | SBT công dân 7 cánh diều

2. Trong vai trò người nghe buổi thuyết trình, bạn cần lưu ý điều gì để nắm bắt được nội dung thuyết trình và quan điểm của người nói?

1. 

Bước

Thao tác cần làm

Lưu ý

Bước 1: Chuẩn bị nói

–       Xác định đề tài và mục đích của bài thuyết trình

–       Xã định không gian và thời gian nói

–       Tìm ý:

–       Chuyển các ý trong bài báo cáo đã viết thành nội dung của bài thuyết trình

–       Tìm phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ hỗ trợ cho bài thuyết trình

–       Lập dàn ý: Cso thể triển khai một số ý như sau:

+ Lí do chọn đề tài

+ Câu hỏi nghiêm cứu

+ Phương pháp nghiêm cứu

+ Kết quả nghiêm cứu

+ Kết qủa

–       Luyện tập

 

Bước 2: Trình bày bài nói

–       Trình bày bài báo cáo dựa trên phần chuẩn bị 

Trình bày dựa vào phần dàn ý đã tóm tắt từ trước, nhấn mạnh các từ khoá

Bước 2: Trình bày bài nóiquan trọng.

Trình bày từ khái quát đến cụ thể.

Phân tích, liên kết các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ để hỗ trợ bài nói.

Tương tác với khán giả.

Bước 3: Trao đổi và đánh giá

–       Trao đổi với các ý kiến phản hồi của người nghe

–       – Đánh giá bài nói trong vai trò là người thuyết trình vầ người nghe

 

Câu 2

Gợi ý: – Tìm hiểu trước đề tài sẽ được thuyết trình và dự kiến những câu hỏi cần trao đổi với người nói.

Chuẩn bị trước mẫu phiếu ghi chép.

Tập trung lắng nghe và ghi chép dưới dạng từ khoá, sơ đồ… – Phản hồi và đặt câu hỏi với người nói khi kết thúc nội dung thuyết trình.

 

– Tự đánh giá và rút kinh nghiệm về kĩ năng nghe và nắm bắt nội dung thuyết trình kết quả nghiên cứu.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *