2023 Trong các câu sau, câu nào đúng, câu nào sai? Hãy sửa lại những câu sai | SBT địa lí 10 kết nối tri thức

Bài tập 2: Trong các câu sau, câu nào đúng, câu nào sai? Hãy sửa lại những câu sai.

a) Phương pháp kí hiệu thể hiện số lượng của đối tượng thông qua hình dạng của các kí hiệu.

b) Phương pháp kí hiệu đường chuyển động thể hiện hướng di chuyển của đối tượng thông qua hướng của mũi tên.

c) Phương pháp bản đồ — biểu đồ thể hiện số lượng của đối tượng thông qua vị trí đặt các biểu đồ.

d) Phương pháp chấm điểm thể hiện số lượng của đối tượng thông qua số lượng các điểm chấm.

Câu đúng là: b,d

Câu sai là: a,c

Sửa câu a: Phương pháp kí hiệu thể hiện số lượng của đối tượng thông qua kích thước của các kí hiệu

Bài Hay  2023 Giải SBT bài 19: Thiên nhiên châu Đại Dương | SBT địa lí 7 chân trời sáng tạo

Sửa câu c: Phương pháp bản đồ — biểu đồ thể hiện số lượng của đối tượng thông qua kích thước của các biểu đồ

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *