2023 Trong các cây sau, cây nào không thích hợp với điều kiện khí hậu nóng?


35.3. Trong các cây sau, cây nào không thích hợp với điều kiện khí hậu nóng?

A. Cây xương rồng.

B. Cây vạn tuế.

C. Cây lưỡi hổ.

D. Cây bắp cải.


Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Giải bài luyện tập sgk toán 5 trang 21

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *