2023 Trong các chất hoá học: Li, N2, CO, Cl2, S8, NaCl, chất nào là đơn chất, chất nào là hợp chất?

5.6. Trong các chất hoá học: Li, N›, CO, $N_{2}$, $Cl_{2}$, $S8$, NaCl, chất nào là đơn chất, chất nào là hợp chất?

  • Các đơn chất là: Li, N›, Clo, Sa.
  • Các hợp chất là CO, NaCI.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Nối ý bên A phù hợp với mỗi đoạn ở bên B: | VBT Tiếng Việt 3 Cánh diều tập 1

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *