2023 Trong các đơn vị sau đây, đơn vị nào là đơn vị của tốc độ? | SBT Khoa học tự nhiên 7 cánh diều

7.1 Trong các đơn vị sau đây, đơn vị nào là đơn vị của tốc độ?

A. km.h.

B. m/s

C. m.s

D. s/m

7.2 Bảng dưới đây cho biết quãng đường và thời gian đi hết quãng đường đó của ba xe A, B, C

Xe

Quãng đường (KM)

Thời gian (ph)

Xe A

80

50

Xe B

72

50

Xe C

85

50

a) Xe nào chuyển động nhanh nhất?

b) Xe nào chuyển động chậm nhất?

7.3 Cho ba vật chuyển động: vật thứ nhất đi được quãng đường 27 km trong 30 phút, vật thứ hai đi quãng đường 48 m trong 3 giây, vật thứ ba đi với tốc đ 60 km/h.

a) Tính tốc độ chuyển động của vật thứ nhất và vật thứ hai.

b) Vật nào chuyển động nhanh nhất?

c) Vật nào chuyển động chậm nhất?

7.4 Một máy bay bay với tốc độ 800 km/h từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh Nếu đường bay Hà Nội – Hồ Chí Minh dài 1 400 km thì thời gian bay của máy bay là

A. 1 giờ 20 phút.

B. 1 giờ 30 phút.

C. 1 giờ 45 phút.

D. 2 giờ.

7.5 Nhà Quang cách nhà Nam 210 m. Quang đi bộ sang nhà Nam hết thời gian 2,5 phút. Quang đi với tốc độ là

Bài Hay  2023 Hình bên biểu diễn đồ thị quãng đường - thời gian của ba học sinh A, B và C đi xe đạp trong công viên.

A. 4,8 km/h.

B. 1,19 m/s.

C. 4,8 m/phút.

D. 1,4 m/s.

7.6 Một ô tô đang chuyển động với tốc độ 22 m/s. Ô tô sẽ đi được bao xa trong

khoảng thời gian 35 s?

7.7 Một con én có thể bay với tốc độ 25 m/s. Cần thời gian bao lâu để nó bay được quãng đường dài 1 km?

7.8 – Một máy bay đi được quãng đường 1 200 km trong 1 giờ 20 phút.

a) Máy bay đi được quãng đường dài bao nhiêu mét?

b) Máy bay đi trong bao nhiêu phút và trong bao nhiêu giây?

c) Tính tốc độ của máy bay trong suốt quá trình bay.

7.9 Một ô tô khởi hành từ Hà Nội lúc 7 giờ, đến Hạ Long lúc 10 giờ. Cho biết quãng đường từ Hà Nội đến Hạ Long dài 150 km.

a) Tính khoảng thời gian ô tô đi từ Hà Nội đến Hạ Long.

b) Tính tốc độ của ô tô theo đơn vị km/h, m/s.

7.10 Khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời là khoảng 150 000 000 km. Biết tốc độ ảnh sáng là khoảng 300 000 km/s. Tính thời gian ánh sáng truyền từ Mặt Trời đến Trái Đất.

7.11 Để đo độ sâu của mực nước biển tại một vị trí, người ta dùng máy Sonar phát và thu sóng siêu âm. Thời gian từ lúc máy Sonar ở mặt nước biển phát sóng siêu âm cho đến lúc nhận được âm phản xạ từ đáy biển là 5 giây. Biết tốc độ siêu âm trong nước là 1 650 m/s. Tính độ sâu của mực nước biển tại vị trí đó.

Bài Hay  2023 Bạn Canh muốn cắt một hình chữ nhật có diện tích bằng 18 cm$^{2}$. | SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo

7.12 Lục địa Bắc Mỹ và châu Âu đang dịch chuyển ra xa nhau với tốc độ khoảng 3 cm/năm. Với tốc độ này sau 1 000 000 năm nữa chúng sẽ trôi xa nhau thêm bao nhiêu kilômet so với hiện nay?

7.13 Trong một cơn giông, một người quan sát thấy rằng, kể từ lúc nhìn thấy tia chớp loé lên đến lúc nghe tiếng sét cách nhau một khoảng thời gian 15 giây. Lấy tốc độ truyền âm trong không khí là 340 m/s. Hãy ước lượng khoảng cách từ nơi có sét đến người quan sát.

7.14 Bằng đồng hồ bấm giây và thước đo chiều dài, em hãy đưa ra phương án để đo tốc độ chuyển động của người đi xe đạp trên một quãng đường thẳng.

7.15 Trong hình 5 trang 9 SGK Khoa học tự nhiên Cánh Diều, để xác định tốc độ của xe, ngoài khoảng thời gian được đo bằng đồng hồ đo thời gian hiện số và cổng quang điện, đại lượng nào khác cần được đo? Viết công thức để tính tốc độ của xe.

Bài Hay  2023 Em dựa vào những dấu hiệu nào để nhận ra các đoạn văn trên? Khoanh tròn chữ cái trước những ý đúng: | VBT Tiếng Việt 3 Cánh diều tập 1

7.1. B.

7.2. Tốc độ của từng xe:

a) Xe C chuyển động nhanh nhất.

b) Xe B chuyển động chậm nhất

.

b) Vật thứ ba chuyển động nhanh nhất.

c) Vật thứ nhất chuyển động chậm nhất.

7.4. C.

7.12. 1 000 000 năm nữa, lục địa Bắc Mỹ và châu Âu dịch chuyển ra xa nhau thêm một khoảng:

s=vxt= 3 cm/năm × 1 000 000 năm = 3 000 000 cm = 30 km.

7.13. Khoảng cách từ nơi có sét đến người quan sát:

s=vxt=340 m/s x 15 s = 5100 m = 5,1 km.

7.14.

– Dùng thước để đo chiều dài quãng đường từ vị trí xuất phát đến vị trí 22.11 

– – Dùng đồng hồ bấm giây để đo thời gian của người đi xe đạn đo thời gian của người đi xe đạp đi từ vị trí xuất  phát đến vị trí kết thúc.

– Sử dụng công thức tính tốc độ: v= t

7.15. Để xác định tốc độ của xe, ngoài thời gian đo bằng đồng đồ đo thời gian hiện số và cổng quang điện, ta cần đo khoảng cách giữa hai vị trí A và B

Công thức tính tốc độ của xe: v= or is 

 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *