2023 Trong các giai đoạn của vòng đời sâu hại, hãy cho biết giai đoạn nào có hại cho mùa màng? Giải thích.

35.6. Trong các giai đoạn của vòng đời sâu hại, hãy cho biết giai đoạn nào có hại cho mùa màng? Giải thích.

– Giai đoạn 1: trứng.

– Giai đoạn 2: sâu non.

– Giai đoạn 3: kén.

– Giai đoạn 4: ngài (bướm).

  • Giai đoạn 2 có hại cho mùa màng nhất vì sâu non ăn lá với tốc độ rất nhanh, ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng, làm ảnh hưởng đến năng suất cây trồng.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Chọn từ ngữ cho sẵn để điền vào chỗ ……. Đánh dấu mũi tên chỉ chiều chuyển động của Mặt Trăng quanh Trái Đất, Trái Đất quanh Mặt Trời vào sơ đồ sau cho phù hợp | VBT Tự nhiên và xã hội 3 cánh diều

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *