2023 Trong các hình 18a, 18b, 18c, 18d có hai hình lăng trụ đứng tam giác. | SBT Toán 7 Cánh diều


BÀI TẬP

Bài 9: Trong các hình 18a, 18b, 18c, 18d có hai hình lăng trụ đứng tam giác. Chỉ ra các hình lăng trụ đứng tứ giác đó?


Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Viết số ngày của từng tháng | VBT Toán 3 chân trời sáng tạo

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *