2023 Trong các kết quả của mỗi phép tính sau, kết quả nào không bằng 1.1? | SBT Toán 7 Cánh diều

Bài 73: Trong các kết quả của mỗi phép tính sau, kết quả nào không bằng 1.1?

A. $\sqrt{(2.1-0.3)^{2}}$

B. $\sqrt{1.21}$

C. $\frac{\sqrt{121}}{10}$

D.$ \sqrt{(0.7+0.4)\times(1.3-0.2)}$

A. $\sqrt{(2.1-0.3)^{2}}$ = 1.341…

B. $\sqrt{1.21}$= 1.1

C. $\frac{\sqrt{121}}{10}$=1.1

D.$ \sqrt{(0.7+0.4)\times(1.3-0.2)}$=1.1

Đáp án: A

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 X được dùng để làm vỏ phủ vệ tinh nhân tạo hay khí cầu nhằm tăng nhiệt độ nhờ có tính hấp thụ bức xạ điện từ mặt trời khá tốt. Y là một trong những thành phần để điều chế nước Javen tẩy trắng quần áo, vải sợi. Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt elec | SBT Hoá học 10 Chân trời sáng tạo

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *