2023 Trong các nhân tố bên ngoài, nhân tố nào ảnh hưởng lớn nhất đến năng suất cây trồng?

36.3. Trong các nhân tố bên ngoài, nhân tố nào ảnh hưởng lớn nhất đến năng suất cây trồng?

  • Nhân tố ảnh hưởng lớn nhất đến năng suất cây trồng là dinh dưỡng (phân bón).

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Ước mơ, khát vọng lớn nhất của em khi còn nhỏ là gì? | SBT Văn 7 Cánh diều

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *