2023 Trong các phân số sau, phân số nào viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn? Vì sao?

2.1. Trong các phân số sau, phân số nào viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn? Vì sao?

$\frac{21}{60}$; $\frac{-8}{125}$; $\frac{28}{-63}$; $\frac{37}{800}$

Viết các phân số đã cho dưới dạng tối giản và có mẫu dương:

=> Vì 9 có ước nguyên tố là 3 (khác 2 và 5) nên $\frac{28}{-63}$ viết được thành số thập phân vô hạn tuần hoàn

 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 https://tech12h.com/bai-hoc/giai-bai-nhan-mot-so-thap-phan-voi-mot-so-tu-nhien-sgk-toan-5-trang-55.html

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *