2023 Trong các phát biểu dưới đây,có bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về phân tử nước?

28.5. Trong các phát biểu dưới đây,có bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về phân tử nước?

(1)Nước được cấu tạo từ hai nguyên tửoxygen liên kết với một phân tửhydrogen.

(2) Trong phân tử nước, đầu oxygen tích điện âm còn đầu hydrogen tích điện dương.

(3) Do có hai đầu tích điện trái dấu nhau nên phân tử nước có tính lưỡng tính.

(4) Nước có thể liên kết với một phân tử bất kì khác.

A. 1.

B. 2.

C.3.

D.4.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Giải SBT bài 19: Quy mô dân số, gia tăng dân số, và cơ cấu dân số thế giới | SBT địa lí 10 kết nối tri thức

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *