2023 Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng về vai trò của các chất dinh dưỡng đối với cơ thể sinh vật?

28.4. Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng về vai trò của các chất dinh dưỡng đối với cơ thể sinh vật?

(1) Cung cấp nguyên liệu cấu tạo nên tế bào sinh vật.

(2) Cung cấp môi trường thuận lợi cho các phản ứng sinh hoá diễn ra.

(3) Cung cấp năng lượng cho nhiều hoạt động sống của cơ thể.

(4) Giúp tái tạo các tế bào và làm lành vết thương.

(5) Giúp cơ thể sinh vật sinh trưởng và phát triển.

(6) Giúp điều hoà nhiệt độ cơ thể sinh vật.

A. 1.

B.2.

C. 3.

D. 4.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Điền các từ/ cụm từ thích hợp vào chỗ trống. | SBT công nghệ 7 chân trời

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *