2023 Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào đúng? | SBT Toán 7 Cánh diều

BÀI TẬP

Bài 16: Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào đúng?

A. Hình lăng trụ đứng có 6 mặt, 8 đỉnh, 8 cạnh.

B. Hình lăng trụ đứng có 4 mặt, 6 đỉnh, 8 cạnh.

C. Hình lăng trụ đứng có 4 mặt, 8 đỉnh, 12 cạnh.

D. Hình lăng trụ đứng có 6 mặt, 8 đỉnh, 12 cạnh.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Phân tích lỗi và chữa lại các câu dưới đây cho phù hợp với ngôn ngữ viết | Văn 10 tập 1

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *