2023 Trong các số sau, số nào là số vô tỉ: | SBT Toán 7 Cánh diều

Bài 79: Trong các số sau, số nào là số vô tỉ: 34.(3); 5.234561213141516…; -45.8(89); $-\sqrt{121}; \sqrt{19};\sqrt{\frac{25}{16}}$

$-\sqrt{121}= -11; \sqrt{19}= 4.358898944;\sqrt{\frac{25}{16}}=1.25$

Số vô tỉ là : $\sqrt{19}$; 5.234561213141516…

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Chất độc màu da cam dioxin gây tác hại vô cùng nghiêm trọng đối với môi trường và sức khoẻ con người. Nó phân huỷ vô cùng chậm trong đất. Nghiên cứu cho thấy phải mất tám năm để lượng dioxin trong đất giảm đi một nửa. Nếu một mảnh đất có chứa 0,128 mg dio | SBT Hoá học 10 Kết nối tri thức

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *