2023 Trong các thói quen ăn uống khoa học, em đã có thói quen nào và chưa có thói quen nào?

Câu 2: Trang 99 – sgk Sinh học 8

Trong các thói quen ăn uống khoa học, em đã có thói quen nào và chưa có thói quen nào?

Câu 2: 

  • Thói quen ăn uống khoa học: Ăn uống hợp vệ sinh, ăn chậm nhai kĩ và hợp khẩu vị.
  • Thói quen chưa khoa học: Sau khi ăn chưa có nhiều thời gian nghỉ ngơi.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Một thí nghiệm được bố trí như hình bên.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *