2023 Trong các trường hợp dưới đây, khi nào vật phát ra âm to hơn?

13.3. Trong các trường hợp dưới đây, khi nào vật phát ra âm to hơn?

A. Khi tần số dao động lớn hơn.

B. Khi vật dao động mạnh hơn.

C. Khi vật dao động nhanh hơn.

D. Khi vật dao động yếu hơn.

  • B. Khi vật dao động mạnh hơn.

=> Vật phát ra âm to hơn khi vật dao động mạnh hơn.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Em hiểu thế nào là quyền tự do cơ bản của công dân?... | GDCD 12 (Trang 54 – 67 SGK)

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *