2023 Trong điều kiện chỉ có dòng điện yếu chạy vào ống dây dẫn của nam châm điện, phải như thế nào để lực từ của nam châm điện mạnh hơn?

20.2. Trong điều kiện chỉ có dòng điện yếu chạy vào ống dây dẫn của nam châm điện, phải như thế nào để lực từ của nam châm điện mạnh hơn?

  • Chỉ có dòng điện yếu chạy vào ống dây dẫn của nam châm điện, muốn lực từ của nam châm mạnh thì phải tăng số vòng dây quấn quanh ống dây, đưa thêm lõi sắt non luồn vào trong lòng ống dây.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Viết số ngày của từng tháng | VBT Toán 3 chân trời sáng tạo

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *