2023 Trong giờ hoạt động của câu lạc bộ Toán, bạn Nam phát biểu | SBT Toán 7 Cánh diều

Bài 23: Trong giờ hoạt động của câu lạc bộ Toán, bạn Nam phát biểu “Giá trị tuyệt đối của tổng hai số thực khác dấu bất kì luôn là một số dương”. Bnaj Nam phát biểu đúng hay sai? Vì sao?

Phát biểu của bạn Nam là sai vì giá trị tuyệt đối của tổng hai số đối nhau bằng 0.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Trong kho có bao nhiêu quả trứng | VBT Toán 3 chân trời

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *