2023 Trong giờ học nhóm, ba bạn AN, Bình, Chi đã lần lượt phát biểu như sau: | SBT Toán 7 Cánh diều

Bài 3: Trong giờ học nhóm, ba bạn AN, Bình, Chi đã lần lượt phát biểu như sau: 

– An: “Số 0 là số nguyên và không phải là số hữu tỉ.”

– Bình: “Số hữu tỉ là số được viết dưới dạng phân số $\frac{a}{b}$ với a, b $\in $ Z.”

– Chi: “Mối số nguyên là một số hữu tỉ.”

Theo em, bạn nào phát biểu đúng, bạn nào phát biểu sai? Vì sao?

– Bạn An phát biểu sai do 0 được viết dưới dạng phân số $\frac{0}{1}$ nên 0 là số hữu tỉ.

– Bạn Bình phát biểu sai do số hữu tỉ là số được viết được dưới dạng phân số $\frac{a}{b}$ với a, b $\in $ Z, b $\neq$ 0.

– Bạn Chi phát biểu đúng do mỗi số nguyên a được viết dưới dạng phân số $\frac{a}{1}$.

Bài Hay  2023 Giải SBT bài 31: Thực hành chứng minh thân vận chuyển nước và lá thoát hơi nước

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *