2023 Trong hai khổ thơ đầu của bài thơ Mẹ (Đỗ Trung Lai), các dòng thơ được bố trí thành từng cặp có sự tương phản (trái ngược) về nghĩa. Hãy chỉ ra điều đó và cho biết cách bố trí như vậy có tác dụng gì. | SBT ngữ văn 7 cánh diều

Câu 1. (Bài tập 1, SGK) Trong hai khổ thơ đầu của bài thơ Mẹ (Đỗ Trung Lai), các dòng thơ được bố trí thành từng cặp có sự tương phản (trái ngược) về nghĩa. Hãy chỉ ra điều đó và cho biết cách bố trí như vậy có tác dụng gì.

Câu 2. (Bài tập 2, SGK) Nêu tác dụng miêu tả, biểu cảm của biện pháp tu từ so sánh được sử dụng trong khổ thơ dưới đây:

Một miếng cau khôn

Khô gầy như mẹ

Con nâng trên tay

Không cầm được lệch thời

(Đỗ Trung Lai)

Câu 3. Qua các cụm từ là vị ngữ được dùng để miêu tả người mẹ trong bài thơ Mẹ (Đỗ Trung Lai), hãy hình dung về hình ảnh người mẹ được tác giả thể hiện trong bài thơ.

Bài Hay  2023 Đọc lại văn bản Bình Ngô đại cáo trong SGK Ngữ văn 10, tập hai (tr. 19 – 20), đoạn từ”Xã tắc từ đây vững bền, đến “Ai nấy đều hay" và trả lời các câu hỏi: | SBT Ngữ Văn 10 tập 2 kết nối

Câu 4. Xác định biện pháp tu từ điệp ngữ được sử dụng trong bài thơ Tiếng gà trưa (Xuân Quỳnh). Nêu tác dụng của biện pháp tu từ đó đối với việc thể hiện nội dung mà tác giả muốn biểu đạt.

Câu 5. Tìm các biện pháp tu từ được sử dụng trong khổ thơ dưới đây. Chỉ ra tác dụng của các biện pháp tu từ đó đối với việc miêu tả sự vật, sự việc và biểu cảm.

Trên đường hành quân xa

Dừng chân bên xóm nhỏ

Tiếng gà ai nhảy ổ:

“Cục… cục tác cục ta

Nghe xao động nắng trưa

Nghe bàn chân đỡ mỏi

Nghe gọi về tuổi thơ

(Xuân Quỳnh)

Câu 1. 

– Các dòng thơ tạo thành cặp tương phản (trái ngược) về nghĩa.

Lưng mẹ còng rồi – Cau thì vẫn thẳng.

Sự đối lập về nghĩa thể hiện ở cả bộ phận chủ ngữ (lưng mẹ – cau) lẫn bộ phận vị ngữ (còng – thẳng).

Bài Hay  2023 Giải SBT bài 37: Địa lí ngành du lịch và tài chính - ngân hàng | SBT Địa lí 10

– Tác dụng: Thấy được sự tương đồng thời gian, mẹ lưng cong, thì cau thẳng, cũng là đối lập cong thẳng, cho thấy được sự già đi của mẹ.

Câu 2. 

– Tác dụng miêu tả của biện pháp tu từ so sánh: Việc so sánh miếng cau khô (đã kiệt nước, quắt lại) với mẹ đã làm nổi rõ thể trạng của người mẹ già yếu, đã có tuổi

– Tác dụng biểu cảm của biện pháp tu từ so sánh: Hình ảnh so sánh trên thể hiện tình cảm của người con với mẹ buồn bã, tiếc nuối, yêu thương mẹ mình hơn

Câu 3. Người mẹ trong tác phẩm là một người mẹ đã nhiều tuổi, già yếu được thể hiện qua hình dáng người, tóc, lưng mẹ.

Câu 4.

– Biện pháp tu từ điệp ngữ trong bài thơ Tiếng gà trưa của Xuân Quỳnh: Nghe

Bài Hay  2023 Giải bài 22 sinh 12: Bảo vệ vốn gen của loài người và một số vấn đề xã hội của di truyền học | Trang 92 - SGK

– Nêu tác dụng của biện pháp tu từ đó: Cho người đọc cảm giác gần gũi, quen thuộc

Câu 5.

– Các biện pháp tu từ được sử dụng trong khổ thơ đã cho: Hai biện pháp tu từ được sử dụng ở khổ thơ này là điệp từ (nghe) và một số ẩn dụ chuyển đổi cảm giác do từ nghe tạo ra.

– Tác dụng của biện pháp tu từ điệp từ kết hợp với biện pháp tu từ ẩn dụ chuyển đổi cảm giác. Mỗi lần từ nghe được nhắc lại là một lần tạo nên cảm giác mới: từ thính giác đến thị giác; từ thính giác đến cảm nhận của cơ thể hoặc bộ phận cơ thể; từ thính giác đến trị giác.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *