2023 Trong hạt nhân nguyên tử fluorine có 9 proton. Số electron ở lớp ngoài cùng của vỏ nguyên tử fluorine là

2.15. Trong hạt nhân nguyên tử fluorine có 9 proton. Số electron ở lớp ngoài cùng của vỏ nguyên tử fluorine là

A.2.

B.5.

C.7.

D. 8.

=> Nguyên tử fluorine có số proton = 9 -> Số electron = 9. Lớp electron bên trong gần hạt nhân có 2 electron, lớp bên ngoài có 9 – 2 = 7 electron.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Trang trí bản tin em vừa viết. | Giải SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *