2023 Trong Hình 1.1, ban đầu bình a chứa nước, bình b chứa một vật rắn không thấm nước. Khi đổ hết nước từ bình a sang bình b thì mức nước trong bình b được vẽ trong hình. Thể tích của vật rắn là

1.8. Trong Hình 1.1, ban đầu bình a chứa nước, bình b chứa một vật rắn không thấm nước. Khi đổ hết nước từ bình a sang bình b thì mức nước trong bình b được vẽ trong hình. Thể tích của vật rắn là

A. 33 mL.

B. 73 mL.

C. 32,5 mL.

D. 35,2 mL.

Thể tích nước trong ống a là: 37 mL.

Mực nước dâng lên trong ống b đến vạch: 70mL

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Giải bài 35 hóa học 9: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *