2023 Trong khí thải nhà máy (hình bên) có các oxide của carbon và sulfur (cùng hoá trị).

7.14. Trong khí thải nhà máy (hình bên) có các oxide của carbon và sulfur (cùng hoá trị).

a) Hãy xác định công thức hoá học của các hợp chất này và tính khối lượng phân tử của chúng.

b) Trong phân tử của các hợp chất trên có chứa loại liên kết hoá học gì?

a) Ta có: hoá trị của C và S trong hợp chất cần xác định là (IV).

Công thức hoá học chung: $M_{x}^{IV}$$O_{Y}^{II}$ ; với M là nguyên tố đại diện cho C, S.

Theo quy tắc hoá trị, ta có: X x IV = y x II <=> $\frac{x}{y}$ = $\frac{II}{IV}$ = $\frac{1}{2}$

Chọn x = 1, y = 2. Vậy công thức hoá học của các hợp chất này là CO2 hoặc SO2

KLPT(CO.) = 12 + 16 x 2 = 44 (amu).

KLPT(SO,) = 32 + 16 x 2 = 64 (amu).

Bài Hay  2023 Một số hình vẽ trên mặt phẳng có thể biểu diễn qua các biểu thức logic có yếu tố tọa độ | SBT Tin học 10 kết nối tri thức

b) Liên kết trong các phân tử CO2, SO2 là liên kết cộng hoá trị.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *