2023 Trong kì thi học sinh giỏi cấp huyện môn Toán, ba khối 6, 7, 8 có tất cả 200 học sinh tham dự thi. | SBT Toán 7 Cánh diều

Bài 90* : Trong kì thi học sinh giỏi cấp huyện môn Toán, ba khối 6, 7, 8 có tất cả 200 học sinh tham dự thi. Tính số học sinh tham dự thi của mỗi khối, biết rằng nếu tăng $\frac{3}{13}$ số học sinh tham dự thi của khối 6, tăng $\frac{1}{15}$ số học sinh tham dự của khối 7 và tăng $\frac{1}{3}$ số học sinh tham dự thi của khối 8 thì số học sinh tham dự của mỗi khối là như nhau.

Gọi số học sinh tham dự thi của khối 6, 7, 8 lần lượt là x, y, z

Ta có: $x+\frac{3}{13}x = y +\frac{1}{15}y=z+\frac{1}{3}z $ hay $\frac{16x}{13}=\frac{16y}{15}=\frac{4z}{3}$, suy ra $\frac{x}{13}=\frac{y}{15}=\frac{z}{12}$

Mặt khác ta lại có: x  y + z = 200, áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

Bài Hay  2023 Kể tên những việc em đã làm khi tham gia giao thông được cho là đúng | VBT Công nghệ 3 cánh diều

$\frac{x}{13}=\frac{y}{15}=\frac{z}{12}$ = $\frac{x+y+z}{13+15+12}=\frac{200}{40}=5$

Do đó: x = 65; y = 75; z = 60

Vậy số học sinh tham gia dự thi của khối 6, 7, 8 lần lượt là 65 học sinh, 75học sinh, 60 học sinh.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *