2023 Trong những trường hợp dưới đây, hiện tượng nào ứng dụng phản xạ âm?

14.2. Trong những trường hợp dưới đây, hiện tượng nào ứng dụng phản xạ âm?

A. Xác định độ sâu của đáy biển.

B. Nói chuyện qua điện thoại.

C. Nói trong phòng thu âm qua hệ thống loa.

D. Nói trong hội trường thông qua hệ thống loa.

  • A. Xác định độ sâu của đáy biển.

=> B, C, D thể hiện âm thanh có thể truyền trong không khí và các thiết bị âm thanh.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Phỏng vấn nhà tuyển dụng về yêu cầu phẩm chất, năng lực cần có của nghề | SBT Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 chân trời sáng tạo

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *