2023 Trong phân tử nước, cứ 16,0 g oxygen có tương ứng 2,0 g hydrogen. Một giọt nước chứa 0,1 g hydrogen thì khối lượng của oxygen có trong giọt nước đó là

5.13. Trong phân tử nước, cứ 16,0 g oxygen có tương ứng 2,0 g hydrogen. Một giọt nước chứa 0,1 g hydrogen thì khối lượng của oxygen có trong giọt nước đó là

A. 1,6 g.

B.1,2 g.

C.0,9 g.

D. 0,8g

Cứ 2,0 g hydrogen tương ứng với 16 gam oxygen.

Vậy cứ 0,1 gam hydrogen tương ứng với $\frac{0.1 X 16}{2}$=0,8gam oxygen.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Cho biết x, y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau | SBT Toán 7 Cánh diều

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *