2023 Trong quá trình quang hợp ở thực vật, các khí được trao đổi qua khí không như thế nào?

28.3. Trong quá trình quang hợp ở thực vật, các khí được trao đổi qua khí không như thế nào?

A. CO2 và O2 khuếch tán từ môi trường vào trong tế bào lá, hơi nước thoát ra ngoài.

B. O2 và CO2 khuếch tán từ trong tế bào lá ra môi trường.

C. O2 khuếch tán từ môi trường vào trong tế bào lá, CO2 khuếch tán từ trong tế bào lá ra môi trường.

D. CO2 khuếch tán từ môi trường vào trong tế bào lá, O2 khuếch tán từ trong tế bào lá ra môi trường.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 https://tech12h.com/de-bai/2-so.html-5

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *