2023 Trong sinh sản sinh dưỡng ở thực vật, cây mới được hình thành

37.5. Trong sinh sản sinh dưỡng ở thực vật, cây mới được hình thành

A. từ một phần cơ quan sinh dưỡng của cây.

B. chỉ từ rễ của cây.

C. chỉ từ một phần thân của cây.

D. chỉ từ lá của cây.

  • A. từ một phần cơ quan sinh dưỡng của cây.

=> Sinh sản sinh dưỡng là sinh sản vô tính mà cây mới được tạo ra từ cơ quan sinh dưỡng (rễ, thân, lá) của cây.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Trong một chu kì, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử | SBT Hoá học 10 Kết nối tri thức

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *