2023 Trong tế bào của hầu hết các sinh vật nhân thực, quá trình hô hấp xảy ra trong loại bào quan nào?

25.5. Trong tế bào của hầu hết các sinh vật nhân thực, quá trình hô hấp xảy ra trong loại bào quan nào?

A. Không bào.

B. Lục lạp.

C. Ti thể.

D. Nhân tế bào.

=> Trong tế bào của hầu hết các sinh vật nhân thực, quá trình hô hấp xảy ra trong loại bào quan là ti thể. Bởi vậy, ti thể được coi như “nhà máy năng lượng” của tế bào.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Tính thể tích và diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật ở Hình 7a. | SBT Toán 7 Cánh diều

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *