2023 Trong thí nghiệm tạo bóng với nguồn sáng rộng, kích thước bóng nửa tối thay đổi thế nào khi di chuyển màn chắn ra xa vật cản sáng?

15.7. Trong thí nghiệm tạo bóng với nguồn sáng rộng, kích thước bóng nửa tối thay đổi thế nào khi di chuyển màn chắn ra xa vật cản sáng?

A. Tăng lên.

B. Giảm đi.

C. Không thay đổi.

D. Lúc đầu giảm đi, sau đó tăng lên.

=> Kích thước bóng nửa tối tăng lên khi di chuyển màn chắn ra xa vật cản sáng.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Đọc lại mục Yêu cầu đối với kiểu bài trong SGK Ngữ văn 10 (bộ Chân trời sáng tạo, bài 1, tr.23) và trình bày hai yêu cầu đối với kiểu bài Phân tích, đánh giá nội dung và nghệ thuật của một truyện kể: chủ đề, những nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật (G | SBT Ngữ Văn 10 chân trời

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *