2023 Trong thực tiễn, nhân giống cây trồng bằng phương pháp giâm cành hoặc chiết cành có ưu điểm gì so với việc trồng cây từ hạt?

37.28. Trong thực tiễn, nhân giống cây trồng bằng phương pháp giâm cành hoặc chiết cành có ưu điểm gì so với việc trồng cây từ hạt?

 Ưu điểm của nhân giống cây trồng bằng phương pháp giâm cành/ chiết cành:

– Giữ nguyên được tính trạng tốt mà người trồng mong muốn từ cây ban đầu.

– Trong thời gian ngắn có thể thu hoạch được sản phẩm theo ý muốn (rút ngắn giai đoạn từ hạt nảy mầm thành chổi và phát triển cho cây con).

– Nhân nhanh số lượng với quy mô lớn hoặc số lượng theo ý muốn.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Giải SBT Bài 9: Cơ sở hình thành văn minh Đông Nam Á thời kỳ cổ - trung đại | SBT Lịch sử 10 kết nối tri thức

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *