2023 Trừ hạt nhân của nguyên tử hydrogen, hạt nhân các nguyên tử còn lại được tạo thành từ hạt

2.3. Trừ hạt nhân của nguyên tử hydrogen, hạt nhân các nguyên tử còn lại được tạo thành từ hạt

A. electron và proton.

B. electron, proton và neutron.

C. neutron và electron.

D. proton và neutron.

=> Các hạt thành phần của nguyên tử là electron, proton và neutron. Ngoại trừ nguyên tử hydro-1 không có neutron và ion hydro không có electron (hay chính là hạt proton đơn lẻ).

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Giải VBT Toán 3 Chân trời sáng tạo tập 2 Bài 19: Bảng thống kê số liệu | VBT Toán 3 chân trời

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *