2023 Trường hợp nào sau đây có ô nhiễm tiếng ồn?

14.10. Trường hợp nào sau đây có ô nhiễm tiếng ồn?

A. Tiếng còi xe cứu thương.

B. Tiếng thầy giáo giảng bài trong giờ học.

C. Tiếng sãm dội tới tai người trưởng thành.

D. Bệnh viện, trạm xá cạnh chợ.

  • D. Bệnh viện, trạm xá cạnh chợ.

=> A, B, C – âm thanh to chỉ phát ra một lúc rồi thôi nên chỉ là tiếng ồn chứ chưa gây ô nhiễm tiếng ồn.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Viết lại cho đúng các tên riêng có trong câu ca dao sau: | Giải SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *