2023 Trường hợp nào sau đây có phản xạ khuếch tán?

16.4. Trường hợp nào sau đây có phản xạ khuếch tán?

A. Ánh sáng chiếu đến mặt gương.

B. Ánh sáng chiếu đến mặt hồ phẳng lặng.

C. Ánh sáng chiếu đến mặt hồ gợn sóng.

D. Ánh sáng chiếu đến tấm bạc láng, phẳng.

  • C. Ánh sáng chiếu đến mặt hồ gợn sóng.

=> Phản xạ khuếch tán là sự phản xạ ánh sáng hoặc các sóng hoặc hạt khác từ một bề mặt sao cho tia tới trên bề mặt bị tán xạ theo nhiều góc chứ không chỉ ở một góc như trong trường hợp phản xạ đặc tuyến . Một bề mặt phản xạ khuếch tán lý tưởng được cho là biểu hiện phản xạ Lambertian , nghĩa là có độ chói bằng nhau khi nhìn từ mọi hướng nằm trong nửa không gian tiếp giáp với bề mặt.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Xét phản ứng sản xuất Cl2 trong công nghiệp: NaCl + H2O $\xrightarrow[mnx]{đpdd}$ NaOH + Cl2 + H2. a) Xác định các nguyên tử có sự thay đổi số oxi hoá. Chỉ rõ chất oxi hoá, chất khử. b) Lập phương trình hoá học của phản ứng theo phương pháp thăng bằng | SBT Hoá học 10 Kết nối tri thức

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *