2023 Trường hợp nào sau đây có sự tương ứng giữa hạt cơ bản với khối lượng và điện tích của chúng? | SBT Hoá học 10 Kết nối tri thức

1.2. Trường hợp nào sau đây có sự tương ứng giữa hạt cơ bản với khối lượng và điện tích của chúng?

A. Proton, m $\approx $ 0,00055 amu, q = + 1.

B.Neutron,m $\approx $ 1 amu, q= 0.

C. Electron, m $\approx $ 1 amu, q= – 1.

D. Proton, m $\approx $ 1amu, q= – 1.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Ai dành nhiều thời gian đọc sách hơn | VBT Toán 3 chân trời sáng tạo

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *