2023 Từ đồ thị quãng đường – thời gian, ta không thể xác định được thông tin nào sau đây?

9.2. Từ đồ thị quãng đường – thời gian, ta không thể xác định được thông tin nào sau đây?

A. Thời gian chuyển động.

B. Quãng đường đi được.

C. Tốc độ chuyển động.

D. Hướng chuyển động.

  • D. Hướng chuyển động.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Hợp kim cobalt được sử dụng rộng rãi cho các bộ phận động cơ máy bay vì độ bền nhiệt độ cao là một yếu tố quan trọng. Nguyên tử cobalt có cấu hình electron ngoài cùng là 3 d 7 4 s 2 . Số hiệu nguyên tử của cobalt là A. 24. B. 25. C. 27. D. 29. | SBT Hoá học 10 Chân trời sáng tạo

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *