2023 Từ Hình 2.1 mô phỏng một nguyên tử carbon, hãy cho biết trong một nguyên tử carbon có bao nhiêu hạt electron, proton, neutron.

2.6. Từ Hình 2.1 mô phỏng một nguyên tử carbon, hãy cho biết trong một nguyên tử carbon có bao nhiêu hạt electron, proton, neutron.

  • Một nguyên tử carbon có 6 electron, 6 proton, 6 neutron.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 https://tech12h.com/de-bai/cho-ba-so-6-8-24.html

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *