2023 Từ hình ảnh trên, hãy nhận xét về hình thái của bướm qua các giai đoạn.

34.9. Từ hình ảnh trên, hãy nhận xét về hình thái của bướm qua các giai đoạn.

  • Hình thái của bướm ở giai đoạn sâu khác biệt hoàn toàn so với giai đoạn trưởng thành và giai đoạn kén, giai đoạn kén có khác biệt so với giai đoạn sâu và giai đoạn trưởng thành.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Giải SBT lịch sử 10 chân trời bài 11: Các cuộc cách mạng công nghiệp thời kỳ cận đại | SBT Sử 10 Chân trời sáng tạo

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *