2023 Từ nào sau đây phản ánh đúng nét độc đáo trong cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược của nhà Lý (1075 – 1077)? | SBT Lịch sử và Địa lí 7 cánh diều

Câu 1. Từ nào sau đây phản ánh đúng nét độc đáo trong cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược của nhà Lý (1075 – 1077)?

A. Chủ động.

B. Đấu tranh.

C. Rút lui.

D. Phòng ngự.

Câu 2. Sớm phát hiện ý đồ xâm lược của nhà Tống, năm 1075 Lý Thường Kiệt có hành động nào sau đây để ứng phó?

A. Tổ chức cuộc tập trận lớn.

B. Cho quân mai phục ở biên giới.

D. Thực hiện chủ trương “Tiên phát chế nhân”.

C. Chủ động đàm phán.

Câu 3. Nội dung nào sau đây là công tác chuẩn bị kháng chiến của nhà Lý sau khi hoàn thành phá huỷ các căn cứ, kho tàng quân sự trên đất Tống?

A. Nhờ sự giúp đỡ của quân Chăm-pa.

B. Đóng cửa biên giới giữa hai nước.

C. Xây dựng phòng tuyến sông Như Nguyệt.

D. Cử người sang nhà Tống giảng hoà.

Câu 4. Ý nào sau đây đánh giá không đúng vai trò của Lý Thường Kiệt trong cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược (1075 – 1077)?

Bài Hay  2023 Hãy kể tên một số thiết bị có ứng dụng nam châm điện.

A. Lên kế hoạch và tấn công vào đất Tống để tự vệ.

B. Đảm nhận vai trò chỉ huy trong suốt cuộc kháng chiến.

C. Chủ trương kết thúc chiến tranh bằng giảng hoà.

D. Tổ chức phòng ngự trong suốt cuộc kháng chiến.

Câu 5. Việc Lý Thường Kiệt chủ động giảng hoà với quân Tống để kết thúc cuộc chiến tranh năm 1077 đã

A. giảm bớt được tổn thất cho cả hai nước.

B. chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của phương Bắc.

C. mở đầu thời kì độc lập tự chủ dài lâu của Đại Việt.

D. buộc nhà Tống phải thừa nhận quốc hiệu Đại Cồ Việt.

Câu 6. Nội dung nào sau đây là nguyên nhân chủ quan dân đến thắng lợi của cu kháng chiến chống quân Tống xâm lược của nhà Lý?

A. Sức mạnh đoàn kết của quân dân Đại Việt.

B. Quân Tống không quen với khí hậu, thời tiết.

C. Nhờ có sự giúp đỡ của quân đội Chăm-pa.

D. Quân Tống không có sự chuẩn bị chu đáo.

Bài Hay  2023 Hãy đề xuất một phương pháp thực nghiệm để nghiên cứu tốc độ các phản ứng sau đây. Trong đó chỉ rõ: đại lượng nào em sẽ đo; đồ thị theo dõi sự thay đổi của đại lượng đó theo thời gian có dạng thế nào. a) Phản ứng xảy ra trong dung dịch CH3CH2Br + H2O → | SBT Hoá học 10 Kết nối tri thức

Câu 7. Chọn các cụm từ cho sẵn sau đây đặt vào chỗ chấm (…) để có những nộ dung đúng về cuộc kháng chiến chống Tống của nhà Lý:

A. những vị trí chiến lược;

B. chuẩn bị kháng chiến;

C. sông Như Nguyệt;

D. Đông Kinh.

1. Các địa phương khẩn trương … (1).

2. Ở biên giới, các lực lượng quân mai phục tại … (2).

3. Tổ chức chặn đánh quân thuỷ ở vùng … (3).

4. Tổ chức chặn đánh quân bộ ở phòng tuyến … (4), phía bắc Thăng Long.

Câu 8. Quan sát lược đồ 15: (sbt) Hãy:

a) Sắp xếp đúng thứ tự diễn biến cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược của nhà Lý (1075 – 1077).

1. Trên đường kéo quân vào Thăng Long, quân Tống bị quân đội nhà Lý chặn lại ở bờ bắc sông Như Nguyệt.

2. Trong tình thế quân Tống khó khăn, bế tắc, Lý Thường Kiệt chủ động kết thúc chiến tranh bằng thương lượng, giảng hoà. Cuộc kháng chiến kết thúc thắng lợi.

3. Tháng 1-1077, quân Tống vượt qua ải Nam Quan (Lạng Sơn), nhà Lý đem quân chặn đánh, cản bước tiến của địch. vap H

Bài Hay  2023 Những stt hay, sâu lắng về chủ đề lời phật dạy trên Facebook

4. Cuối mùa xuân năm 1077, Lý Thường Kiệt bất ngờ cho quân vượt sông Như Nguyệt đánh thẳng vào doanh trại địch, quân Tống thua to.

5. Cuối năm 1076, quân Tống do Quách Quỳ và Triệu Tiết chỉ huy 10 vạn bộ binh, 1 vạn kị binh, cùng 20 vạn dân phu tiến vào Đại Việt.

b) Khái quát những nét độc đáo trong cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược của nhà Lý (1075 – 1077).

Câu 1: A

Câu 2: D

Câu 3: C

Câu 4: D

Câu 5: A

Câu 6: A

Câu 7. (1) – B; (2)-A ; (3)– D; (4) – C. Câu 8.

Câu 8;

a) Thứ tự: 5 3 1 4 2.

b) Cuộc kháng chiến có nhiều nét độc đáo, thể hiện:

1. Chủ động tiến công để tự vệ (năm 1075);

2. Chủ động chuẩn bị kháng chiến, tiêu biểu là việc xây dựng phòng tuyến sông Như Nguyệt (năm 1076);

3. Chủ động phản công quân Tống khi có thời cơ (đầu năm 1077);

4. Chủ động kết thúc chiến tranh bằng việc giảng hoà (cuối mùa xuân năm 1077).

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *