2023 Từ trường của Trái Đất mạnh nhất ở những vùng nào?

19.9. Từ trường của Trái Đất mạnh nhất ở những vùng nào?

A. Ở vùng xích đạo.

B. Chỉ ở vùng Bắc Cực.

C. Chỉ ở vùng Nam Cực.

D. Ở vùng Bắc Cực và Nam Cực.

  • D. Ở vùng Bắc Cực và Nam Cực.

=> Từ trường của Trái Đất mạnh nhất ở vùng Bắc Cực và Nam Cực.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 1. Làm tròn đến số hàng chục. | VBT toán 3 tập 1 chân trời

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *