2023 Từ trường Trái Đất mạnh nhất ở

20.2. Từ trường Trái Đất mạnh nhất ở

A. vùng xích đạo.

B. vùng địa cực.

C. vùng đại dương.

D. vùng có nhiều quặng sắt.

=> Mô phỏng máy tính của từ trường Trái Đất trong thời gian phân cực bình thường giữa các lần đảo cực địa từ . Các biểu diễn đường sức màu xanh lam ứng với trường hướng về trung tâm và màu vàng với ra xa. Trục quay của Trái Đất được căn giữa và thẳng đứng. Các cụm dày đặc đường sức nằm trong lõi của Trái Đất

 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Các muối của nguyên tố chromium được dùng trong ngành thuộc da, làm phụ gia cho xăng, chất nhuộm màu xanh lục hay màu hồng ngọc cho đồ gốm, trang thiết bị trong dàn khoan, thuốc nhuộm, sơn và chất vệ sinh cho đồ dùng thủy tinh trong phòng thí nghiệm. Nguy | SBT Hoá học 10 Chân trời sáng tạo

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *