2023 Vật nào sau đây dao động với tần số lớn nhất?

13.7. Vật nào sau đây dao động với tần số lớn nhất?

A. Trong 30 s, con lắc thực hiện được 1 500 dao động.

B. Trong 10 s, mặt trống thực hiện được 1 000 dao động.

C. Trong 2 s, dây đàn thực hiện được 988 dao động.

D. Trong 15 s, dây cao su thực hiện được 1 900 dao động.

  • C. Trong 2 s, dây đàn thực hiện được 988 dao động.

=> Khi âm phát ra có tần số cao, ta nói âm phát ra là âm bổng.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Giải VBT Toán 3 Kết nối bài 13 Tìm thành phần trong phép nhân, phép chia | VBT toán 3 kết nối tri thức

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *