2023 Vẽ sơ đồ khối của một máy thu thanh đơn giản và giải thích tác dụng của từng bộ phận trong sơ đồ.


Câu 4: SGK Vật lí 12 – Trang 119:

Vẽ sơ đồ khối của một máy thu thanh đơn giản và giải thích tác dụng của từng bộ phận trong sơ đồ.


Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Lập bảng để phân biệt một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ (về đối tượng, hình thức và khả năng thể hiện) | SBT địa lí 10 kết nối tri thức

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *