2023 Vẽ sơ đồ sinh sản hữu tính của chim bồ câu.

37.22. Vẽ sơ đồ sinh sản hữu tính của chim bồ câu.

  1. Sơ đồ thể hiện được các giai đoạn trong sinh sản hữu tính của chim bồ câu.

 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Biết nguyên tố P ở nhóm VA, chu kì 3. Hãy cho biết nhận định sau đúng hay sai và giải thích: “Nguyên tử P có 5 lớp electron và 3 electron ở lớp ngoài cùng”.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *