2023 Vì sao chúng ta phải cải tạo ao nuôi? | SBT công nghệ 7 cánh diều

Câu 1. Vì sao chúng ta phải cải tạo ao nuôi?

Câu 2. Hãy đánh số từ 1 đến 6 đúng với thứ tự các bước của hoạt động cải tạo ao nuôi.

Thứ tự các bước

Nội dung hoạt động cải tạo ao

 

Phơi đáy ao khoảng 2 – 3 ngày

 

Làm cạn nước trong ao

 

Lấy nước qua túi lọc vào ao khoảng 30 – 50 cm

 

Làm vệ sinh xung quanh ao, lấp các hang hốc, tu sửa cống, lưới chắn

 

Bón vôi

 

Vét bớt bùn đáy ao

Câu 3. Hãy lập hai công thức nuôi ghép, mỗi công thức có ba loại cá được chọn từ các loại cá sau: cá trắm cỏ, cá mè, cá trôi, cá rô phi, cá chép, cá trắm đen.

Bài Hay  2023 Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng về vai trò của các chất dinh dưỡng đối với cơ thể sinh vật?

Câu 4. Thức ăn tự nhiên của cá mè trắng là gì?

A. Ốc.

C. Thực vật phù du.

B. Cây thuỷ sinh.

D. Mùn bã hữu cơ.

Câu 5. Thức ăn tự nhiên của cá trôi là gì?

A. Ốc.

B. Cây thuỷ sinh.

C. Thực vật phù du.

D. Mùn bã hữu cơ.

Câu 6. Thức ăn tự nhiên của cá chép là gì?

A. Ốc.

B. Cây thuỷ sinh.

C. Thực vật phù du.

D. Mùn bã hữu cơ.

Câu 7. Thức ăn tự nhiên của cá trắm cỏ là gì?

A. Ốc.

B. Cây thuỷ sinh.

D. Mùn bã hữu cơ.

C. Thực vật phù du.

Câu 8. Em có lưu ý gì khi cho cá ăn trong những ngày thời tiết xấu?

Câu 9. Hãy kể tên một số thiết bị hỗ trợ tăng oxygen trong ao.

Câu 1. Hạn chế mầm bệnh, địch hại; tạo môi trường tốt cho cá phát triển.

Bài Hay  2023 2. Put the jumbled sentences in order to make a complete application letter for a volunteer job | SBT Tiếng Anh 10 kết nối tri thức

Câu 2.

Thứ tự các bước

Nội dung hoạt động cải tạo ao

5

Phơi đáy ao khoảng 2 – 3 ngày

1

Làm cạn nước trong ao

6

Lấy nước qua túi lọc vào ao khoảng 30 – 50 cm

2

Làm vệ sinh xung quanh ao, lấp các hang hốc, tu sửa cống, lưới chắn

4

Bón vôi

3

Vét bớt bùn đáy ao

 

Câu 3.

Công thức 1: cá mè, cá rô phi, cá chép.

Công thức 2: cá trắm cỏ, cá trôi, cá trắm đen.

Câu 4. (C)

Câu 5. (D)

Câu 6. (A)

Câu 7. (B)

Câu 8. Trong những ngày thời tiết xấu, cá giảm ăn nên chúng ta nên giảm lượng thức ăn cho cá.

Câu 9. Các thiết bị tăng oxygen trong ao: máy bơm, máy phun mưa, máy quạt nước.

 

 

 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *