2023 Vì sao khi phun thuốc bảo vệ thực vật cần phải mang trang phục bảo hộ lao động? | SBT công nghệ 7 chân trời

9. Vì sao khi phun thuốc bảo vệ thực vật cần phải mang trang phục bảo hộ lao động?

10. Khi trống cải xanh, khoảng cách giữa các cây và các hàng là bao nhiêu?

A. Khoảng cách giữa các cây khoảng 10 – 12 cm; khoảng cách giữa các hàng khoảng 12 – 15 cm

B. Khoảng cách giữa các cây khoảng 10 – 15 cm, khoảng cách giữa các hàng khoảng 15 – 20 cm.

C. Khoảng cách giữa các cây khoảng 10 – 17 cm, khoảng cách giữa các hàng khoảng 15 – 25 cm.

D. Khoảng cách giữa các cây khoảng 15 – 17 cm, khoảng cách giữa các hàng khoảng 17 – 25 cm.

Bài Hay  2023 Gạch dưới những từ ngữ nói lên lòng dũng cảm và quyết tâm của các chiến sĩ hạ gục máy bay địch. | VBT Tiếng Việt 3 Cánh diều tập 2

11. Cây cải xanh bắt đầu được bón thúc vào lúc nào?

A. Khi cây vừa bén rễ.

B. Khi hạt vừa nảy mầm.

C. Khi cây trồng có được khoảng 2 – 3 lá thật.

D. Khi cây trồng có được khoảng 3 – 4 lá thật.

12. Cách tưới nước nào sau đây phủ hợp với việc trồng cây cải xanh?

A. 2 ngày mới tưới 1 lần vào buổi sáng.

B. Tưới 1 lần/ ngày vào buổi sáng.

C. Tưới 2 lần/ ngày, sảng và chiểu.

D. Tưới thường xuyên bất cứ khi nào thuận tiện.

13. Hãy đánh dấu (-) vào ô trước cách thu hoạch hợp lí cây cải xanh.

[] Thu hoạch dần

[] Thu hoạch toàn bộ.

[] Thu hoạch theo nhu cầu.

[] Thu hoạch khi cần sản phẩm để bản.

[] Thu hoạch khi thấy sâu, bệnh xuất hiện

9. Việc trang bị quần áo bảo hộ bơm thuốc trừ sâu sẽ ngăn chặn được các hóa chất từ thuốc trừ sâu tiếp xúc với cơ thể con người. Các loại bình phun thuốc trừ sâu có lực phun khá mạnh, nếu không may dính vào người sẽ rất nguy hiểm.

Bài Hay  2023 Hai bàn tay của bạn nhỏ đẹp như thế nào? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng : | VBT Tiếng Việt 3 Cánh diều tập 1

10. B

11. C

12. D

13.

[] Thu hoạch dần

[ X ] Thu hoạch toàn bộ.

[] Thu hoạch theo nhu cầu.

[] Thu hoạch khi cần sản phẩm để bán.

[ x ] Thu hoạch khi thấy sâu, bệnh xuất hiện

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *