2023 Vì sao nhiều loài thực vật sinh trưởng vô thời hạn?

36.2. Vì sao nhiều loài thực vật sinh trưởng vô thời hạn?

  • Nhiều loài thực vật không ngừng sinh trưởng là do chúng có mô phân sinh (nhóm tế bào chưa phân hoá) nên duy trì được khả năng phân chia liên tục trong suốt đời sống của chúng (ngoại trừ thời kì nghỉ/ngủ).

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Ở cây Hai lá mầm, thân và rễ dài ra là nhờ hoạt động của

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *